Huisregels

Kom op tijd
Probeer minimaal 5 minuten voor de afspraak aanwezig te zijn. Dan weten we zeker dat we u alle aandacht kunnen geven. Wij sturen u voor de afspraak een herinnering per e-mail. Wij willen u er wel op wijzen dat het verzenden van de herinneringsmail een service is. Het komt wel eens voor dat dit niet goed gaat. Het is ten alle tijde uw eigen verantwoordelijkheid om uw afspraken bij te houden.

Poets uw tanden voor u komt.

Moet u afzeggen?
Doe dit dan uiterlijk 48 uur van te voren (op werkdagen) telefonisch of aan de balie. Doet u dit later, dan moeten we u helaas kosten in rekening brengen. Deze zijn afhankelijk van de behandeling die ingepland stond.

Zorg dat uw gegevens kloppen
Als u verhuist, een ander mailadres krijgt, van verzekeraar wisselt of als er iets anders verandert: geef dit dan aan ons door. Dit kan bijvoorbeeld per mail. U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens.

Meld medicijngebruik
Gebruikt u medicijnen of heeft u gezondheidsproblemen? Dat is voor ons belangrijke informatie. Geef het dus aan. We gaan uiteraard vertrouwelijk met deze informatie om, we houden ons aan de privacywet.