Periodiek mondonderzoek

Tijdens de periodieke controle, die u bij voorkeur elk halfjaar laat uitvoeren, beoordeelt uw tandarts zelf uw gebitssituatie. Hierbij wordt gecontroleerd op nieuwe gaatjes, functioneren van bestaande vullingen en wordt de conditie van het tandvlees nauwlettend in de gaten gehouden. We kijken niet alleen of u wel of geen gaatjes heeft, maar brengen ook uw poetsgedrag in kaart en geven advies voor het onderhoud.

Er vindt ook een uitgebreide gebitsreiniging plaats. Indien uw mond wat extra aandacht nodig heeft, wordt een aparte afspraak gemaakt bij onze preventieassistente of mondhygiënist. Indien er een vervolgbehandeling nodig is, wordt hier binnen onze praktijk een aparte afspraak voor gemaakt.